Vi kopplar ihop system

Standout är experter på att bygga och förvalta 
stabila integrationer mellan digitala system.

Experter på Integrationer 1
Experter på Integrationer 2

Vill du också slippa “tråkjobb”?

Säljarens underlag ska in i fakturasystemet. Kunddata ska flyttas från ett register till ett annat. Ordrar ska skapas.
Kryssrutor ska bockas i – eller ur – hur var det nu igen?

Det är sådant vi automatiserar bort. Varje dag. Vi älskar att hjälpa andra med att digitalisera och automatisera deras vardag. Oavsett vilka system du vill koppla ihop finns det en stor chans att vi kan hjälpa dig.

Så kan du fokusera på att göra det du är bra på istället.

Tre anledningar till att våra kunder väljer oss

1. Erfarna

Vi har funnits sedan 2003 och genomfört över 1000 digitala projekt tillsammans med våra kunder.

Kort sagt: vi har varit med förr.

2. Långsiktiga

Du kommer att uppskatta att vi bygger för framtiden. De flesta av våra digitala kopplingar är byggda för att hålla många år framöver.

Vår affärsidé bygger på att våra leveranser håller hög kvalitet över lång tid.

3. Plattformen

Vår erfarenhet har vi samlat i en egen plattform som vi ständigt förbättrar.

Plattformen är basen i våra projekt och gör din integration mycket mer stabil och hållbar, bland annat genom sin inbyggda felhantering och skalning.

Garanterad
Funktion

Alla våra integrationer levereras som standard med
full funktionsgaranti under hela abonnemangstiden. 

Beprövad process

Vi har varit med länge. Det har lett till ständiga förbättringar av vårt arbetssätt. I början ändrade vi ofta och gjorde stora förändringar. Nuförtiden handlar det mer om mindre finjusteringar, och vi vågar lova att vår process för att leverera digitala integrationer fungerar riktigt bra.


Experter på Integrationer 3