Processen

Du kommer att uppskatta att vår process är fokuserad på att kunna leverera bra integrationer till våra kunder.

Processen sköts i fyra steg som alla följer varandra på ett naturligt sätt.

Standouts process för integrationer

1. Analys

I första delen får du hjälp av en av våra integrationsexperter. Vi kommer att ställa frågor om vilka system du vill koppla ihop, vilken information du vill skicka mellan systemen och vad ditt mål med hela integrationen är.

Ofta har vi en färdig koppling som löser hela eller delar av behoven, och då går det snabbt att få ett förslag på bordet I andra fall behöver vi kontakta programtillverkarna och undersöker möjligheterna för direktkoppling eller informationsöverföring via exempelvis filer. Vi jämför hur informationen ser ut i systemen, letar efter problemområden och möjligheter, samt ser vilka eventuella kringkostnader som kan uppstå.

Den här delen tar vanligtvis ca 3-5 dagar och är helt kostnadsfri för dig. Det är först efter efter accepterad offert vi börjar ta betalt.

Starta processen → eller Boka ett möte

Offert från Standout på en integration

2. Lösningsförslag

När förutsättningarna är kontrollerade får du en offert med sammanfattning av integrationens funktioner och priser.

Ta gärna en extra titt på integrationsbeskrivningen, så att den stämmer med det du förväntar dig att integrationen ska göra. Den beskriver allt som ska ingå i integrationen, och det är viktigt att du känner att vårt förslag verkligen löser dina problem.

Priset består oftas av en månadskostnad, och i vissa fall även en utvecklingskostnad om det rör sig om specialanpassningar.

3. Leverans

När offerten godkänts tar vårt leverans-team över och sköter kommunikationen med dig.

Så fort din integration fått en plats i vår planering återkommer vi med en plan för när integrationen förväntas bli klar.

Kopplingen byggs och kvalitetstestas av oss, för att sedan presenteras för dig som kund. När allt fungerar som utlovat är det dags att slå igång integrationen. Standardintegrationen kan oftast startas omedelbart, eftersom de har testats sedan tidigare.

4. Drift och förvaltning

De flesta av våra integrationer är kopplade mot en eller flera molntjänster och är tänkta att köras varje dag, året runt.

Det betyder att din integration behöver driftsättas på en säker plats. Vår integrationsplattform driftsätts på toppmoderna servrar. Vi har support via både e-post och telefon under kontorstid.

Om något händer med integrationen ingår kostnadsfria åtgärder så länge du har ett abonnemang hos oss. Avtalslängden är vanligtvis tre månader i taget.