Stripe bokföring för Fortnox

Vår koppling mellan Stripe och Fortnox bokför automatiskt alla händelser på ditt Stripe-konto, inklusive kortbetalningar, avgifter och utbetalningar.

Fakturering sker kvartalsvis i början av varje kvartal. Avtalet gäller för ett kvartal i taget, eventuell uppsägning gäller från nästkommande kvartal. Samtliga priser är angivna exklusive moms.  

Garanterad
Funktion

Alla våra integrationer levereras som standard med
full funktionsgaranti under hela abonnemangstiden. 

Mer information om integrationen

Integration mellan Fortnox och Stripe

Standout är officiell partner till Fortnox och har levererat flera integrationer. Integrationen mellan Fortnox och Stripe hjälper dig att automatisera bokföringen av Stripe-transaktioner.

Följande transaktioner hanteras

  • Betalningar (charges)
  • Utbetalningar från Stripe-kontot (payouts)
  • Återbetalningar (refunds)
  • Avgifter relaterade till charges och refunds (fees)

Så här fungerar bokföring av Stripe-händelser

Varje dag bokförs händelser i ditt Stripe-konto helt automatiskt på Fortnox. Du behöver inte göra några manuella filöverföringar eller trycka på några knappar – hela bokföringsunderlaget går direkt från Stripe till Fortnox Bokföring.

Det går bra att sätta ett startdatum bakåt i tiden inom nuvarande bokföringsår för att fånga upp tidigare händelser på Stripe-kontot som inte bokförts.

Som standard förutsätter integrationen att du har samma moms-sats på all försäljning på kontot. Om du inte har det går det också att lösa, meddela det vid beställning i sådana fall.

Priser

Integrationen kostar 299 kr/månad. Du står själv för de vanliga avgifterna till Fortnox och Stripe beroende på vilka tjänster du valt att aktivera hos dem.

Frågor?

Ring oss på 0470-348700 eller skicka ett mail till kontakt@standout.se