Stripe - Björn Lundén

Vår koppling mellan Stripe och Björn Lundén bokför automatiskt alla händelser på ditt Stripe-konto, inklusive kortbetalningar, avgifter, utbetalningar och återbetalningar. Försäljningen sammanräknas per dag och läggs på ett samlingsverifikat.

Fakturering sker kvartalsvis i början av varje kvartal. Avtalet gäller för ett kvartal i taget, eventuell uppsägning gäller från nästkommande kvartal. Samtliga priser är angivna exklusive moms.  

Garanterad
Funktion

Alla våra integrationer levereras som standard med
full funktionsgaranti under hela abonnemangstiden. 

Mer information om integrationen

Den här integrationen bokför automatiskt fyra delar i Stripe-försäljningen.
  1. Försäljning – Vad som har sålts och till vilken momssats
  2. Betalning  – när kund betalar till Stripe
  3. Utbetalning – när Stripe gör en utbetalning till ert konto
  4. Återbetalning – när man skickar en Refund till kund som redan har betalt, exempelvis vid ångrat köp.
  Ovanstående bokförs som en dagssammanställning med en fördröjning på ca 24 timmar så att alla transaktioner hinner behandlas av kortleverantörerna.      

Här skickar du in din publika nyckel