OSS-rapport för Stripe

Den här integrationen levererar en rapport för OSS i det format som Skatteverket eftersöker. Rapporten skicka via e-post till angiven adress i början av varje kvartal. Rapporten går även att få i Excel-format om den behöver vidarebehandlas innan den skickas till Skatteverket.

Fakturering sker kvartalsvis i början av varje kvartal. Avtalet gäller för ett kvartal i taget, eventuell uppsägning gäller från nästkommande kvartal. Samtliga priser är angivna exklusive moms.  

Garanterad
Funktion

Alla våra integrationer levereras som standard med
full funktionsgaranti under hela abonnemangstiden. 

Mer information om integrationen

Den här integrationen levererar en rapport för OSS (tidigare MOSS) i det format som Skatteverket eftersöker baserat på försäljning i Stripe. Rapporten går även att få i Excel-format om den behöver vidarebehandlas innan den skickas till Skatteverket.

Vad är OSS?

Skatteverket har tagit fram en tjänst för företag som säljer digitala tjänster. När digitala tjänster säljs ska företaget ta ut moms enligt de regler som gäller i det land där köparen finns. Du kan läsa mer om tjänsten på Skatteverkets sida för OSS / MOSS.

Vad gör integrationen OSS för Stripe?

Den här integrationen läser av ett Stripe-konto via API och producerar en rapport baserat på försäljningen till olika länder. Land kan antingen utläsas från landet på kreditkortet, landet som angavs som leveransadress eller landskoden som skickas med i meta-data i samband med köpet. Som standard utgår vi från att försäljningen har gjorts från Sverige till det land som kreditkortet är utfärdat i.

Sköter den här integrationen bokföring?

Nej, den ser till att du får en fil som du kan lämna som underlag till Skatteverket för redovisning av OSS – MOSS, eller arbeta vidare med på egen hand om du behöver komplettera med försäljning från andra källor. Vi har även en integration som sköter bokföringen av all försäljning på Stripe, den kan med fördel användas ihop med OSS-rapporten.