Kundreskontralista från Fortnox via e-post

Den här integrationen hämtar en aktuell kundreskontralista från Fortnox och skickar ut en lista på samtliga obetalda och förfallna fakturor vid förbestämda tider.

Fakturering sker kvartalsvis i början av varje kvartal. Avtalet gäller för ett kvartal i taget, eventuell uppsägning gäller från nästkommande kvartal. Samtliga priser är angivna exklusive moms.  

Garanterad
Funktion

Alla våra integrationer levereras som standard med
full funktionsgaranti under hela abonnemangstiden. 

Mer information om integrationen

Den här integrationen hämtar en aktuell kundreskontralista från Fortnox och skickar ut en lista på samtliga obetalda och förfallna fakturor vid förbestämda tider.

Kundreskontralistan är en rapportfunktion som finns inbyggd i Fortnox och används för att se vilka fakturor som är betalda. Den här integrationen tar fram en sådan rapport med automatik och sammanställer de obetalda och förfallna fakturorna.

Exempelvis skulle du kunna skicka ut en lista på alla förfallna fakturor till kundtjänst eller till ledningsgruppen så att alla har koll på vilka kunder som inte har betalt sina fakturor.

  • Standardfälten i listan kan kompletteras med valfritt fält på en faktura, exempelvis “Extern referens”, “Ordernummer” eller “Kostnadsställe”.
  • Välj om du vill ha samtliga obetalda fakturor eller enbart förfallna. Som standard skickar skickar vi samtliga obetalda.
  • Välj när och hur ofta du vill ha listan, som standard skickas den varje måndag kl 08.00

Beställning kan göras direkt i Fortnox App Market.