Hibob till Fortnox

Den här integrationen synkroniserar de anställdas löneuppgifter och frånvaroregistreringar helt med automatik från Hibob till Fortnox så att du slipper hantera detta manuellt.

Fakturering sker kvartalsvis i början av varje kvartal. Avtalet gäller för ett kvartal i taget, eventuell uppsägning gäller från nästkommande kvartal. Samtliga priser är angivna exklusive moms.  

Garanterad
Funktion

Alla våra integrationer levereras som standard med
full funktionsgaranti under hela abonnemangstiden. 

Mer information om integrationen

Vår integration synkroniserar följande data från Hibob till Fortnox.

  • Personaluppgifter
  • Frånvaroregistrering

Adress-, kontakt- och löneuppgifter för en anställd hämtas från Hibob i samband med att uppgifterna ändras och uppdaterar uppgifterna i personalregistret i Fortnox med automatik. Om personen inte finns i Fortnox Lön så skapar vår integration automatiskt denne person där.

Frånvaroregistreringen görs genom att frånvarokoder hämtas från HiBob (exempelvis sjuk, vab) och registreras på rätt person och dag i Fortnox lön.

Vem passar den här integrationen för?

Den här integrationen är byggd för ett företag som har Fortnox som lönesystem och Hibob som HR-system.

Personuppgifter som hanteras i HiBob till Fortnox

  • Adress
  • E-post
  • Telefon
  • Bankkontonr + clearing
  • Anställningsform
  • Befattning
  • Månadslön
  • Semesterrätt

Hur snabbt hämtas uppgifterna?

Integrationen lyssnar kontinuerligt efter ändringar så frånvaroregistrering och personaluppgifter synkroniseras över till Fortnox inom några minuter efter en ändring i Hibob.

Har integrationen någon uppstartsavgift?

Ja, den här integrationen kostar 4 950 :- i uppstartsavgift då vi konfigurerar den enligt dina inställningar i HR-systemet Hibob, vilket kan skilja sig lite från företag till företag. Detta är en engångsavgift. Sedan kostar integrationen 698 kr per månad.