Kontakt

Kom och hälsa på!

Standout AB
Södra Järnvägsgatan 4A
World Trade Center, Plan 5
352 34 Växjö

Försäljning

David Elbe

Sälj
0470-34 87 01
david@standout.se

Customer Success

Emma Blixt

Support / Växel
0470-34 87 00
support@standout.se

Emma hanterar de flesta av våra supportärenden.

Alexander Ross

Projektledning
0470-34 87 05
ross@standout.se

Alexander driver projekt ett par dagar i veckan.

Linda Bigün

Head of Customer Success / Projektledning
0470-34 87 02
linda.bigun@standout.se

Linda är ansvarig för att våra kundprojekt går enligt plan.

David Elbe

Projektledning
0470-34 87 01
david@standout.se

David driver projekt ett par dagar i veckan.

0
Anställda
0
Underkonsulter
0
Kontor