Zapier-Fortnox: Triggers för ny kund och bokförd faktura

En glad nyhet för alla som kör vår integration mellan Zapier och Fortnox är att det numera går att reagera på när en kund har lagts till i Fortnox samt när en ny faktura har bokförts i Fortnox.

Trigger: Ny kund

När du lagt till en ny kund i Fortnox kan ett flöde i Zapier triggas igång. Till flödet skickar vi med kundinformationen, exempelvis kundnummer, kundens namn och de flesta uppgifter om kunden. Det här öppnar för möjligheten att exempelvis lägga in eller uppdatera kundinformation i ett CRM, eller lägga till dem i något marknadssystem – eller varför inte skicka ett välkomnande meddelande?

Zapier-Fortnox: Triggers för ny kund och bokförd faktura 1

Trigger: Bokförd faktura

Många har frågat efter möjligheten att reagera på när en faktura är bokförd i Fortnox. Det är nu också ett av valen som dyker upp när du lagt till vår integration mellan Zapier och Fortnox. Fakturan som bokförs skickas i sin helhet till Zapier inklusive uppgifter om kunden, fakturarader och moms.

Action: Skapa order i Fortnox

Version 1.1.0 av Zapier-integrationen för Fortnox lägger även till möjligheten att skapa en order med tillhörande orderrader direkt via Zapier. Tidigare har vi bara haft stöd för fakturor, men nu går även ordrar att skicka med via Zapier.

Action: Skapa orderrader i Fortnox

När du har en order vill du oftast lägga till saker på ordern. Då kommer vår Zapier-action för orderrader väl till pass. Den låter dig lägga till rader direkt på ordern. Du kan även skicka med saker som kostnadsställe, projekt och lagerplats. Antingen kopplar vi ihop med befintliga kostnadsställen/lagerplatser/projekt eller så lägger integrationen automatiskt upp nya sådana om vi inte hittar några matchande i Fortnox.

Läs mer och kom igång med integrationen här: https://standout.se/produkt/zapier-fortnox/