Vi på Standout har provat flera projekthanteringsverktyg genom åren, bland annat Basecamp, Redmine, vanlig e-post, Jira och till och med skrivit några egna varianter.

Nuförtiden använder vi i stort sett enbart en enda plattform för projektkommunikation, och det är det lilla smidiga verktyget Trello.

Trello är gratis att använda. Det är ganska enkelt att förstå, och på fem minuter brukar de flesta av våra kunder och medarbetare använda Trello som om de inte gjort annat i hela sitt liv.

Det grundläggande koncepten i Trello är Brädor (boards), Listor (lists) och Kort (cards).

Kort

Ett kort beskriver något som ska göras och kan vara så enkelt som att “Flytta loggan åt vänster” eller innehålla mycket mer komplicerade beskrivningar, bilder och bilagor. Andra saker som du kan ha på ett kort är:

 • Deadline
 • Checklistor
 • Kommentarer
 • Etiketter (för sortering eller prioritering)
 • Personer (vem/vilka ska göra det här?)

Etiketter brukar jag använda för att arbeta med prioritering (bråttom/låg prio), eller komplexitet (lätt, mellan, svårt).

trello

Listor

En lista kan innehålla många kort och brukar användas för att representera vilket stadie ett kort är i, exempelvis

 • Ska göras
 • Pågående
 • Klart

I vissa projekt har man en lista per person istället:

 • David
 • Ross
 • Albert

Det går enkelt att flytta kort mellan listor, och på så sätt kan både vi och våra kunder få en bra blick över hur mycket som är klart i projektet.

trello-lista

Brädor

För oss representerar varje bräda oftast ett enskilt projekt. En bräda är kort och gott en samling av listor. Varje bräda kan vara publik, det vill säga att vem som helst kan se den, eller privat så att du måste bjuda in andra som ska vara med och se och arbeta i projektet.

Enkelt men flexibelt

Det jag gillar mest med Trello är att det är så enkelt, och att det samtidigt inte finns speciellt många begränsningar kring vad man kan göra med verktyget.

Det finns många klienter för att arbeta med Trello. Webbklienten är bara en av dem, det finns även för iPhone, iPad, Android, m.fl. Listan är lång.

Här kan du testa Trello

Du är väl med på VIP-listan?

Om du vill ha koll på nyheter inom webbdesign och vara bland de första som hör om våra nya projekt ska du såklart göra som hundratals andra designers och företagare - gå med i vår VIP-lista.