Vi diskuterade Arnold Schwarzeneggers senaste plan på fikat idag. I korthet går den ut på att skippa böcker i Kaliforniens skolor och istället använda digitala texter på datorer. Detta görs både för att spara pengar, förbättra miljön och se till att informationen är uppdaterad.

Vi tyckte att det kändes som ett naturligt steg. Skolan har aldrig gått ut på att bläddra i böcker, det handlar om att lära sig. Om man kan få bättre information billigare via datorer är det ju helt rätt väg att gå. Den intressanta frågan blir hur läroboksförfattare och förlag reagerar på de nya affärsmöjligheterna. Jag tror att det dyker upp en del nya aktörer som väljer att anamma den nya tekniken, medan några av de största bolagen kommer att stå kvar och hävda bokens förträfflighet. Vad tror du?

Vi funderar för övrigt på att införa det helt papperslösa kontoret. Vi börjar med toaletterna.


Du är väl med på VIP-listan?

Om du vill ha koll på nyheter inom webbdesign och vara bland de första som hör om våra nya projekt ska du såklart göra som hundratals andra designers och företagare - gå med i vår VIP-lista.