Uppdaterade priser för 2020

Standout uppdaterar sina prislistor i början av varje kalenderår, och nu har priserna för våra projekt 2020 fastställts. Det blir en indexhöjning på 2,95 % och kommer att gälla från och med andra kvartalet 2020.