Tally kommer i Ruby 2.7

I flera av våra Ruby-projekt har vi skrivit egna metoder för att summera hur många av olika antal som finns i en lista.

Exempelvis om vi utgår från listan [2, 3, 3, 4, 3] – hur många 3:or är det i listan? Och hur många fyror? Koden för att lista ut det är inte så komplex, men Enumerable#tally ger dig en fin sammanställning.


[2, 3, 3, 4, 3].tally
# => { 2 => 1, 3 => 3, 4 => 1 }

Ruby 2.7 är inplanerad i slutet av december 2019.