Stöd för valfritt startdatum i WooCommerce – Fortnox

Vår standardintegration mellan WooCommerce och Fortnox som skapar ordrar, kunder och fakturor har nu fått möjligheten att köras från valfritt startdatum.

För dig som är ansvarig för att redovisningen blir rätt i Fortnox kan det vara skönt att göra ett avslut vid ett månadsskifte när du går över från manuell bokföring (hu!) till automatisk bokföring. Säg bara till vilket datum vi ska börja ifrån i samband med att du startar integrationen med vårt onboarding-team, eller skriv med det som meddelande direkt när du beställer.

Bonus: bättre stabilitet

I samband med detta har även integrationen blivit mycket mer stabil. Vi ansluter direkt till WooCommerce utan att några plugins behövs och läser av de ordrar som kommit in. Tidigare har vi låtit WooCommerce tala om för oss när nya ordrar kommit in, men vissa installationer av WooCommerce har varit lite opålitliga där och inte meddelat oss om alla ordrar.

Nu när vi vänt på upplägget och vi tar ansvar för att hämta alla ordrar blir det enklare att se till att inget missas, även om e-handeln i sig inte skulle vara så stabil.

Valfritt startdatum i integrationen mellan WooCommerce och Fortnox