FB

Standout AB

Standout

Webbdiarium - diarie för offentliga upphandlingar

Systemet är en mycket lättanvänd produkt som hanterar diarieföringen hos kommunala bolag. Hela systemet är webbaserat och kan användas från valfri dator med internetuppkoppling.

Systemet har en egen webbplats på webbdiarium.se

Kontakt

Kontakta David Elbe på 0470-348701 för att beställa eller få en demonstration av systemet.