FB

Standout AB

Standout

Standout Desk

Standout Desk

Standout Desk är ett webbaserat system för kommuner och stora bolag som vill leverera IT som tjänst internt.

Systemet används idag av flera kommuner och har en egen webbplats på standoutdesk.se

Vill du veta mer om Desk ska du ta kontakt med Alexander Sverla på alexander.sverla@standout.se eller 0470-34 87 02