WooCommerce Ordersynk för Fortnox

Synkar nya ordrar från WooCommerce till Fortnox Ordermodul med automatik.

Fakturering sker kvartalsvis i början av varje kvartal. Avtalet gäller för ett kvartal i taget, eventuell uppsägning gäller från nästkommande kvartal. Samtliga priser är angivna exklusive moms.  

Garanterad
Funktion

Alla våra integrationer levereras som standard med
full funktionsgaranti under hela abonnemangstiden. 

Mer information om integrationen

Den här integrationen synkroniserar ordrar från WooCommerce till Fortnox. Så fort en order läggs i WooCommerce synkas den över till Fortnox tillsammans med uppgifter om kunden. Integrationen är en enklare variant av WooCommerce-kopplingen för dig som inte behöver synk av lagersaldon, automatiska fakturautskick och annat – utan enbart behöver få över ordrarna från WooCommerce till Fortnox. Appen kräver Order-modulen i Fortnox för att fungera.