Vår process

Vår process för att ta fram en integration är beprövad och mycket enkel. 

I huvudsak består processen av fyra tydliga steg. 

1. Analys

2. Förslag

3. Leverans

4. Drift

Vår process 1
Karta över integrationer

Steg 1) Analys

Du får träffa en av våra integrationsexperter och beskriva ditt behov. Vi kommer att ställa frågor om vilka system du vill koppla ihop, vilken information du vill skicka mellan systemen och vad ditt mål med hela integrationen är. 

Ofta har vi en färdig koppling som löser hela eller delar av behoven, och då går det snabbt att få ett förslag på bordet. 

I andra fall behöver vi kontakta programtillverkarna och undersöker möjligheterna för direktkoppling eller informationsöverföring via exempelvis filer. Vi jämför hur informationen ser ut i systemen, letar efter problemområden och möjligheter, samt ser vilka eventuella kringkostnader som kan uppstå.

Den här delen tar vanligtvis några dagar och är helt kostnadsfri för kunden. Det är först efter efter accepterad offert vi börjar ta betalt.

Steg 2) Förslag

När förutsättningarna är kontrollerade sätter vi ihop en offert där du dels får en projektbeskrivning som du ska läsa så noga som möjligt. Den beskriver allt som ska ingå i integrationen, och det är viktigt att vårt förslag verkligen löser dina problem.

Offerten innehåller även priser. Dels vilken månadskostnad integrationen kommer att medföra och dels eventuella konsultarvoden för utveckling, konfiguration och test av just din integration. Vi har alltid fasta priser på integrationsuppdrag.

Den här delen tar vanligtvis några dagar och är helt kostnadsfri för kunden. Det är först efter efter accepterad offert vi börjar ta betalt.

Vår process 2
Vår process 3

Steg 3) Leverans

När offerten godkänts tar vårt leveransteam över och planerar in leveransen. Eftersom vi gör så många integrationer behövs inte alltid något direkt uppstartsmöte, men det kan hända att våra projektledare vill ställa några förtydligande frågor.

Kopplingen byggs och testas av oss, för att sedan presenteras för dig som kund. När allt fungerar som utlovat är det dags att slå igång integrationen.

Steg 4) Drift

De allra flesta av våra integrationer är kopplade mot en eller flera molntjänster eller fillagringar och ska köras flera gånger om dagen. Det betyder att vi behöver ha integrationen driftsatt på en säker plats.

Även våra tjänster driftsätts på toppmoderna servrar i molnet. Vi har support via både e-post och telefon under kontorstid. 

Om något händer med integrationen ingår kostnadsfria åtgärder så länge du har ett abonnemang hos oss. Det gäller även om något förändras i ett bakomliggande API, exempelvis om Fortnox eller Visma uppdaterar sina kopplingar. Avtalslängden är vanligtvis tre månader i taget.

Vår process 4