Börja med att fråga ”Varför”

*Varför? *

Vi är alltför dåliga på att ställa denna fråga först, utan börjar lätt arbeta med något; en ny webbplats, en ny produkt, ett nytt företag med mera, utan att veta syftet med varför vi gör det. Vet du syftet med det du gör, så är det enklare att hålla fokus och skapa något som du är stolt över.

Välj dina kunder först

Varje kundgrupp har ett behov som ska uppfyllas, sina egna problem som ska lösas, ett pris som de är villiga att betala och tid som de vill investera. Ändå väljer vi alltför ofta att marknadsföra produkten först. Vi bestämmer att det är perfekt timing och tar produkten till marknaden utan att först fokusera på kunden.

Tänk ut vem du vill göra affärer med, sedan gör du något för just dem. Ju mer specifik du är desto bättre. Ta reda på vad just din målgrupp behöver och vill ha, och marknadsför just till dem.

Är du t.ex. en fastighetsmäklare så bör du först ta reda på vilken typ av köpare du vill rikta dig till innan du trycker upp visitkort, skapar en webbplats osv.

Med ditt syfte och dina kunder definierade så har du en stark grund för all din marknadskommunikation.

Lycka till!

Du är väl med på VIP-listan?

Om du vill ha koll på nyheter inom webbdesign och vara bland de första som hör om våra nya projekt ska du såklart göra som hundratals andra designers och företagare - gå med i vår VIP-lista.