Linda Bigün blir produktionschef på Standout

Standout har under första halvåret 2019 gjort flera förändringar i organisationen för att kunna växa snabbare och leverera stabilare. Som ett led i detta har vi gått ifrån vårt gamla upplägg med teamledare. Istället har vi tillsatt Linda som produktionschef för att samordna våra utvecklare. Våra säljare, account managers och supportpersonal sköter nuförtiden det mesta av kundkontakten.

Linda Bigün har agerat teamledare på Standout under en längre period. Med sitt stora engagemang i företagets framtid och höga krav på kvalitet har hon fått stort förtroende och ingår numera i Standouts ledningsgrupp. Det betyder också att hon har tagit på sig huvudansvaret för att vår produktion sköts enligt plan.

Våra kunder som tidigare haft kontakt med Linda – ofta på veckobasis – kommer att få en ny kontaktperson, men Linda sköter fortfarande om det dagliga arbetet så att våra utvecklare kan leverera bättre än någonsin.

Om du inte redan blivit kontaktad av din account manager, kan du själv ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter till alla våra roller med kundkontakt hittar du på kontaktsidan.