Från Cairo till Fortnox

Vår kund Quesada (www.quesada.se) är vad man enklast skulle kunna beskriva som en personlig tränare för din ekonomi. De ser till att dina pengar mår bra, och hanterar därför mängder av transaktioner åt sina kunder. När Quesada kom till oss märkte vi att de hade stenkoll på sina affärer, men det blev mängder med underlag som gjorde att ekonomiavdelningen fick jobba onödigt mycket med att föra över information.

De hade också nyligen genomfört ett byte från en tidigare programvara till Fortnox för bokföringen.

Efter att ha kollat upp marknaden valde Quesada att samarbeta med oss på Standout för att automatisera bokföringen av transaktionerna mellan programvaran Cairo från Centevo. Överföringen sker med enkla exportfiler i textformat från Centevo Cairo som vår koppling till Fortnox läser av med jämna mellanrum, bearbetar och för in i Fortnox på rätt plats, rätt datum och rätt kostnadsställe.

Det här projektet gick bättre än väntat. Vi fick ordning på kundreskontran som tidigare var lite svåröverskådlig. Bokföringen av våra transaktioner går på nu på nolltid från Cairo till Fortnox. Mycket smidigt!

Agneta Karlsson, Ekonomikonsult på Quesada

Den här typen av integrationer mellan ett system och Fortnox går ofta att bygga utan att göra förändringar i systemet eller i Fortnox, genom att sätta upp ett temporärt mellanlager som läser av filerna och hanterar logiken kring bokföringen. Emil Svensson är huvudarkitekten bakom kopplingen och David Elbe har drivit projektet som påbörjades i december 2019 och levererades i januari 2020.

Projektet har gått snabbt och smidigt med tanke på alla lediga dagar. Vi är nöjda med hur flexibla Standout har varit kring våra önskemål, och tog sig tiden att vara med oss på plats vid första körningen för att hantera eventuella problem direkt.

Fredrik Lans, COO på Quesada

Behöver du också en koppling mellan två olika system? I det här projektet kopplade vi ihop Fortnox och Centevo Cairo, och kan antagligen hjälpa dig att koppla ihop två system också.

Kontakta David Elbe på 0470-34 87 01 eller david@standout.se