Det kommer bli mycket enklare att hitta filer i din Google Drive, tack vare en ny funktion som automatiskt förhandsgranskar dina dokument, bilder och PDFs. Denna funktion fungerar också för Google Docs och andra typer av filer, bara högerklicka och välj ”förhandsgranska”.

Inom förhandsgranskningsfönstret finns det många alternativ för dig; du kan kolla igenom andra filer genom att klicka på pilarna till vänster och höger, du kan se filmer och du kan scrolla igenom dokument på flera sidor direkt i förhandsgranskningen. När du förhandsgranskar ett dokument eller fil kan du skriva ut, zooma in och ut, välja text, dela, öppna och ladda ner vald fil direkt i förhandsgranskningsfönstret.

Funktionen har redan kommit till några Drive användare, men det kommer ta ett par dagar innan denna nya funktion kommer till alla. Är du en av dem som har haft möjlighet att testa detta ännu? Om så, vad tycker du?

Du är väl med på VIP-listan?

Om du vill ha koll på nyheter inom webbdesign och vara bland de första som hör om våra nya projekt ska du såklart göra som hundratals andra designers och företagare - gå med i vår VIP-lista.