För att enklare kunna hantera felsökningsärenden tillämpar vi en fast avgift på dessa.

Pris: 950 kr + moms

När vi tar in ett felsökningsärende så lägger vi upp till två timmar på att hitta felet. Om felet beror på något vi levererat sedan tidigare och omfattas av vår garanti så utgår inte någon avgift. Om vi både kan hitta och avhjälpa felet inom tiden så gör vi det, annars återkommer vi med en prisuppskattning på felsökningen.

I priset ingår en rapport på vad som gått fel och offert på åtgärdsförslag.