Här kommer ett lite nördigt tips. Terminalen är många utvecklares bästa vän, och många av våra topputvecklare spenderar stora delar av sin arbetsdag med ett eller flera terminalfönster uppe mer eller mindre konstant.

Idag sprang vi på DTerm. Det är ett litet gratisprogram för Mac som du kan starta via valfritt snabbkommando. Vill du se om några filer har ändrats och checka in dem i Git? Tryck bara ditt valda snabbkommando när du står i din favorittexteditor (i vårt fall Textmate) och skriv ‘git status’ så får du koll på läget.

I Finder är den också smidig. Kopiera filer via scp snabbare än din kollega hinner säga GUI, eller lista dolda filer i en mapp med ‘ls -la’. Allt som du kan göra via terminalen fixar du i DTerm, nyckeln är att den håller koll på var du är.

Du hittar den på decimus.net/DTerm eller i Mac App Store.


Du är väl med på VIP-listan?

Om du vill ha koll på nyheter inom webbdesign och vara bland de första som hör om våra nya projekt ska du såklart göra som hundratals andra designers och företagare - gå med i vår VIP-lista.