Stripe - bokföringsinställningar

Det har blivit dags att ställa in integrationen för att bokföra enligt dina önskemål.

Vi har tre delar som hanteras.

1. Kortdragningar

Det här inträffar är någon har genomfört en betalning och dyker upp som en Charge i listan inne i Stripe.

Vi kan då bokföra detta som ett eget verifikat i angiven verifikatserie. 

Konton som kan vara aktuella,

  • Försäljning (ex. 3001)
  • Bankkonto (ex. 1930)
  • Stripe-konto (ex. 1510)
  • Moms (2610)
  • Avgifter för Stripe (ex. 6570)

Övriga saker som kan ställas in:

  • Kostnadsställe
  • Projekt
  • Beskrivning

 

Vi kan läsa av mycket information information från betalningen och metadatan som skickas med för att anpassa bokföringen därefter. 

2. Utbetalningar

Det här bokför vi helt enkelt som en transaktion mellan konton för Stripe (ex 1510 enligt ovan) och Bankkonto (ex 1930 enligt ovan) och sker i samband med att utbetalningar har gjorts.

3. Valutor

Vi bokför  i SEK mot Fortnox. Andra valutor räknas om till SEK med aktuell kurs. Det kan vid valutaomvandling i vissa fall bli en differens på några ören mot beloppet som Stripe redovisar och som faktiskt landar på bankkontot, vilket då manuellt behöver stämmas av vid bokslut. 

Observera att det alltid är du som är ansvarig för att bokföringen är korrekt. Vår koppling sköter tekniken och ser till att verifikaten kommer in enligt beskrivning, men vi kan inte ge rådgivning kring hur bokföringen ska gå till.

Karta över integrationer