Bild

En av världens största bloggtjänster, Blogger, har haft stora driftstörningar hela helgen. Blogginlägg försvann, kommentarer sparades inte och tjänsten var allmänt opålitlig. Vi tänkte att det kan vara bra att informera våra kunder om detta eftersom vi vet att några av er använder tjänsten.</p>
Det verkar dock som om det mesta fungerar nu igen, och om du fortfarande har problem med att blogginlägg inte syns ska du gå in och kontrollera om det eventuellt ligger bland dina utkast (Drafts).
Blogger håller fortfarande på att återställa kommentarer, vilket verkar vara ett tidsödande arbete. Vi avundas dem inte.
</p>


Du är väl med på VIP-listan?

Om du vill ha koll på nyheter inom webbdesign och vara bland de första som hör om våra nya projekt ska du såklart göra som hundratals andra designers och företagare - gå med i vår VIP-lista.