Markussens studiefond är en stiftelse som i över 50 år hjälpt behövande (läs: studenter) att dryga ut studiemedlet en aning. Varje år kommer det in mellan 100 och 200 ansökningar som ska granskas och behandlas.

Tidigare har mycket av det här skötts på papper, men eftersom styrelsen i Markussens studiefond är framåtblickande har de valt att använda en mer digital strategi framöver. Där har Standout hjälpt till med två saker: dels ta fram en ny webbplats och dels bygga upp en webbapplikation där studenterna kan skicka in sina ansökningar digitalt.

Vi börjar med webbplatsen

Hemsidan för Markussens var typisk för de sidor som kom till i början av 2000-talet. Anpassningen till olika skärmstorlekar var obefintlig, och det syntes att den hade några år på nacken.

Före

img

Efter

Dels arbetade vi lite mer med färger så att sidan fick en lite mer positiv framtoning. Sedan fokuserade vi på två saker: att få folk att ansöka, och att beskriva vad Markussens studiefond egentligen är för något. Saker som trovärdighet och tradition var också viktiga i sammanhanget.

img

Sidan finns på http://markussens.se/ och ska automatiskt anpassa sig även till mobiltelefoner och iPads.

Ansökningsapplikationen: arkitektur

Standout lade stor vikt vid att ansökningen skulle följa ett logiskt flöde, och att det skulle vara tydligt vad som var nästa steg.

För att allt skulle bli enkelt och begripligt både för oss, beställaren och studenterna tog vi fram en webbarkitektur som tydligt beskrev allt som applikationen skulle göra.

Den består dels av beskrivande text:

img

Sedan finns det ett enkelt flödesdiagram:

flow

Och till sist skissade vyer på hur varje del ska se ut i grova drag:

view

Så numera kan styrelsen för Markussens granska ansökningarna betydligt smidigare än tidigare, vilket sparar tid och energi för hela styrelsen. Studenterna får tidigt reda på om det är något som saknas, vilket både sparar tid och minskar frustrationen. Win-win, helt enkelt!

Teknik

Webbplatsen byggdes på Github Pages med Jekyll som statisk sidgenererare.

Webbapplikationen byggdes i Ruby on Rails med Angular JS som frontendlösning.

Du är väl med på VIP-listan?

Om du vill ha koll på nyheter inom webbdesign och vara bland de första som hör om våra nya projekt ska du såklart göra som hundratals andra designers och företagare - gå med i vår VIP-lista.