Standout har levererat ett digitalt självrättande prov åt Installatörsföretagen och en första provomgång hölls nu i mars. Det handlar om att elever över hela landet ska kunna svara på frågor som både har med teori och praktik att göra, exempelvis genom flervalsfrågor eller att dra eluttag till rätt position på en bild av ett rum.

Ingen särskild programvara krävs för att utföra provet, utan en vanlig webbläsare fungerar bra. Det betyder att eleverna kan använda sina egna datorer och inga extra licenskostnader tillkommer.

Helt automatisk rättning

Själva innehållet i provet är framtaget av ECY och Standout står för den tekniska lösningen. ECY kan via ett webbaserat gränssnitt själva lägga in frågor av följande typer:

  • Drag- och släppfrågor där eleven får dra ett eller flera objekt till en viss position
  • Ja- och nejfrågor
  • Envalsfrågor där ett alternativ är rätt
  • Flervalsfrågor där flera alternativ kan vara rätt
  • Följdfrågor - där flera frågor är ihopkopplade och du behöver svara rätt för att komma vidare, och ju färre ledtrådare en elev behöver desto högre betyg får hon till slut.

Markera plats dit komponent skall dras

Den röda rutan markerar inom vilket område en viss komponent ska placeras för rätt svar.

Vi tittar även på att införa ännu fler frågetyper på sikt. När eleven har gjort sitt prov rättar systemet automatiskt detta och sätter ett betyg på skalan A till F.

Tidsfönster för provet

Eftersom det handlar om nationella prov är det viktigt att provet inte kan påbörjas för tidigt, så systemet kan ställas in att vara öppet mellan vissa tider och datum.

Lärarna bjuder själv in eleverna i sina klasser till provet. Elever med särskilda behov kan få extra tid att genomföra provet.

Digitalt prov tidsfönster

Lärdomar: Ibland går det inte riktigt som man tänkt sig

Första provomgången drabbades av några tekniska problem - framför allt för att den frågeuppställning som till slut användes inte hann testas ute i praktiken - vilket förstås ledde till en del upprörda lärare och elever när delar av frågebesvarandet och rättningen inte fungerade perfekt.

Efter en uppesittarkväll och buggrättning på Standout-kontoret kunde eleverna ta sig igenom hela provet redan nästa dag, men vi som sätter stor stolthet i testning var förstås inte nöjda när första leveransen inte gick helt enligt plan. Till nästa prov ser vi till att genomföra tester med exakt samma frågor som ska användas på riktigt sedan, inte bara generella tester.

Jag tror att det här blir ett rättvisare system för både elever och lärare eftersom rättningen sker på exakt samma sätt över hela landet. - Alexander Ross

Stabilt system

Efter att barnsjukdomarna plockats bort rullar systemet på enligt plan, och de flesta supportfrågor från lärare och elever rör innehållet snarare än tekniken, vilket förstås är ett bra betyg.

Nästa steg är att involvera fler lärare i utformningen av de digitala frågorna för att få ett prov som passar fler elever. Tiden som lärarna kommer lägga på rättning framöver beräknas minskas drastiskt i och med införandet av det här digitala provsystemet, och i förlängningen är det inte omöjligt att den här typen av system kan komma att användas även vid lokala prov för enskilda klasser där lärarna själva väljer vilka frågor som ska ingå.

Du är väl med på VIP-listan?

Om du vill ha koll på nyheter inom webbdesign och vara bland de första som hör om våra nya projekt ska du såklart göra som hundratals andra designers och företagare - gå med i vår VIP-lista.