Amazon har inte bara gjort sig ett namn inom bokförsäljning på nätet, utan även för sina webbtjänster i form av serverdrift och webblagring. I dagarna meddelade de att två av deras tjänster, Amazon CloudFront och Route 53 kommer att ha en så kallad edge location i Sverige.

Det innebär i praktiken att det kommer att gå snabbare för slutanvändare att nå saker som ligger på Amazons servrar eftersom det blir en kortare bit för informationen att färdas. Route 53 är ett DNS-system som talar om var på webben en domän egentligen ligger. Amazon CloudFront är något som ofta kallas för CDN, Content Delivery Network, vilket är en tjänst där samma data (exempelvis en bild eller en webbplats) ligger på flera olika servrar spridda över världen och besökaren får sin information ifrån den som ligger närmast geografiskt sett för att på så sätt få en högre hastighet.

Positiva nyheter med andra ord, om än något tekniska. Kontentan är att nätet går snabbare. Vi på Standout har arbetat en del med Amazons tjänster, och bland annat vårt publiceringsverktyg, Standout CMS, använder sig av Amazons serverplattform för att lagra bilder och dokument. Denna del kommer nu bli snabbare.


Du är väl med på VIP-listan?

Om du vill ha koll på nyheter inom webbdesign och vara bland de första som hör om våra nya projekt ska du såklart göra som hundratals andra designers och företagare - gå med i vår VIP-lista.