[vc_row thb_divider_position=”bottom”][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1581682918404{padding-right: 10% !important;}”][vc_column_text]

Allmänna villkor för SaaS-integrationer från Standout.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor och eventuella dokument som villkoren hänvisar till reglerar avtalen mellan dig som kund, nedan kallad ”Kunden” och Standout AB, org.nr. 556730-0073, avseende integrationstjänster mellan ekonomisystem.


2. Ändringar i avtalen

Standout har rätt att göra ändringar i avtalen. Kunden får meddelanden via e-post om eventuella förändringar i avtalen, och aktuella versioner av avtalen finns även att läsa på vår webbplats. Kundens fortsatta användning av tjänsten gör att ändringar i avtalsvillkoren betraktas som godkända.


3. Referenser

Standout kan komma att använda information om kunder och projekt i marknadsföringssyfte, exempelvis som referenser i kundanskaffning eller övrig marknadsföring. Vid sådant användande skall kundens medgivande först inhämtas.


4. Immateriella rättigheter

Tjänsten ägs av Standout, och används av Kunden. Det är inte tillåtet för kunden att kopiera eller licensiera vidare tjänsten till andra.


5. Licensvillkor

Licensen gäller för den tid erlagd betalning inkommit för respektive tjänst. Fakturering görs vanligtvis per kvartal. Tjänsten kan kräva licenser hos andra företag som inte ingår i priset, exempelvis kostnaden för Fortnox programvaror om integrationen sker med denna plattform.


6. Betalning

Betalning görs mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar. Vid utebliven betalning har Standout rätt att stänga av tjänsten för kunden. Fakturering görs via e-post. Vid pappersfaktura tillkommer en avgift på 29 kr per faktura.

Standout har rätt att ta ut dröjsmålsränta och påminnelseavgifter vid sen betalning.


7. Support

Support ges via e-post (support@standout.se) eller telefon (0470-34 87 00) på kontorstid, 8-17.

Vid fel i tjänsten är Standouts ansvar att åtgärda detta på ett rimligt sätt och inom skälig tid. Det är upp till Standout att bedöma när åtgärder ska vidtas i programvara.


8. Ansvarsbegränsning

Det åligger alltid kunden att kontrollera att resultatet av användandet av tjänsten är korrekt. Standout ansvarar inte för uppkommen skada, direkt eller indirekt, som drabbar kunden som en följd av användandet av tjänsten.

Eventuell ersättning vid tvist kan maximalt motsvara erlagd licensavgift för senaste 12 månaderna.


9. Personuppgifter

Användandet av tjänsten medför att Standout har tillgång till viss information som kan innehålla personuppgifter. Standout åtar sig att behandla dessa uppgifter på ett sätt som är begränsat till att fullföra huvuduppdraget för tjänsten, och inte använda informationen i något annat syfte.

Kunden har rätt att få ett utdrag över uppgifter som Standout har lagrat om kunden.

Kundens uppgifter behålls inte längre än nödvändigt för att uppfylla lagar och regler, och ska skyndsamt tas bort efter eventuellt avslut av avtalet.

Kunden har rätt att begära att få sina uppgifter raderade ur systemet.

Standout har rätt att använda uppgifterna om kunden och den som återfinns i integrerade tjänster för att avhjälpa eventuella problem som uppstår, exempelvis felsökning eller supportärenden.


10. Uppsägning

Uppsägning görs via e-post till support@standout.se och gäller omedelbart från slutet på den senast betalda licensperioden, vanligtvis ett kvartal. Redan genomförda betalningar för tjänsten återbetalas inte i samband med uppsägning.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row]