Lazy loading utan JavaScript

Lazy loading utan JavaScript 1

Bilder tar upp mycket av bandbredden på webbplatser. För att snabba upp upplevelsen av din webbplats eller app är det många som använder sig av något som kallas för lazy loading. Det innebär i stora drag att man inte laddar in bilderna som är utanför skärmen förrän de ska visas upp på sidan, dvs när någon […]