Tally kommer i Ruby 2.7

Tally kommer i Ruby 2.7 1

I flera av våra Ruby-projekt har vi skrivit egna metoder för att summera hur många av olika antal som finns i en lista. Exempelvis om vi utgår från listan [2, 3, 3, 4, 3] – hur många 3:or är det i listan? Och hur många fyror? Koden för att lista ut det är inte så […]